Bevezető.

 

 

Enneka munkának lényege annak a konfliktusnak az áttekintése, amely Jézus és a korabeli vallási vezetés között feszült, és amelynek végkifejlete Jézus brutális meggyilkoltatása volt. A konfliktus egyik oldalán Mózes és rendelkezésein alapuló zsidó vallás képviselői voltak, akik hittek Mózes isteni küldetésében, a nép kiválasztottságában, törvényeinek isteni eredetében, és akiknek minden hatalmuk ezekből a forrásokból táplálkozott. A konfliktus mások oldalán pedig Jézus áll egy új tanítással, az Isten Országának evangéliumával, amely tartalmaz bírálatot Mózes törvényeivel szemben, és ezért fontos, vizsgálandó feladattá vált számunkra Jézusnak a törvényhez, és a prófétai írásokhoz való viszonya. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy Jézus mennyire tisztelte az írásokat, mennyire tartotta fontosnak a törvény előírásainak betöltését, sőt arra is kitérünk, hogy Mózes törvényei milyen forrásból születtek.

Elsőfeladatként azt nézzük meg, hogy Mózes történetei, parancsolatai és rendelkezései az Istentől erednek-e, emberi okoskodás, különleges beavatkozás, vagy szorgos munka terméke-e, amely alátámasztása mellett Jézus foglalhatott-e állást, ha valóban a Teremtő Isten ismeretével bírt. Jézus oldalán milyen új szemlélet jelentkezett beszédeiben és cselekedeteiben, amely a korabeli vallási vezetés ellenszenvéhez vezetett, és tanítása milyen veszélyeket jelentett a korabeli hatalom számára, hogy az evangéliumokban ábrázolt konfliktus végül Jézus meggyilkolásához vezetett. Ennek fényében azt kell még megvizsgálnunk, hogy az evangéliumokban szereplő beszédek mennyire voltak képesek tükrözni Jézus tanításait, ha találunk közöttük Mózes törvényeinek bírálata mellett olyan Jézus szájába illesztett mondatokat is, amelyek Mózest és törvényeit teljes egészében igazolni vagy betartatni törekszik, ezek mennyire eredeti Jézus mondatok, lehetnek későbbi szándékos vagy megtévedt kijelentések, amelyek vagy Jézus mondatainak félreértéséből vagy az írásanyag módosításából származnak. A munka második feladata annak körvonalazása lenne, hogy Jézus tanítása az Isten Országáról mit tartalmazhatott, és hogy annak mennyire lehet köze Mózes törvényeihez, a próféták írásaihoz, és az uralkodó zsidó vallási hagyományhoz.